Školitel
(případně konzultant)
Ing. Hana Macková, PhD.
Název tématuHydrofilní polymerní materiály funkcionalizovné thioly pro biomedicinální aplikace
AnotaceOrganické sloučeniny, jmenovitě thioestery, disulfidy a thioethery, hrají důležitou roli ve vývoji pokročilých multifunkčních materiálů pro rozmanité aplikace. A protože thiolové skupiny vykazují vysokou reaktivitu za mírných podmínek, umožňuje to z těchto materiálů vytvořit biodegradovatelné a redoxně-senzitivní materiály. Proto je toto téma zaměřeno zejména na jejich využití. Cílem práce je syntetizovat monomery a hydrofilní polymery s obsahem thiolových skupin různými polymerizačními technikami např. polymerizací adičně-fragmentačním přenosem řetězce. Z těchto prekurzorů budou vyvíjeny hydrogelové materiály, jejichž vlastnosti budou kontrolovány změnou parametrů syntetických postupů. Materiály budou rovněž důkladně charakterizovány a použity pro biomedicinální účely jako např. degradovatelné hydrogely pro tkáňové rekonstrukce a depoty pro léčiva, nanočásticové systémy citlivé na přítomnost thiolů pro dopravu léčiv, separační media pro proteinovou chromatografii, hydrofilní povlaky nebo lapače radikálů.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život