Školitel
(případně konzultant)
Ing. Daniel Horák, CSc.
Název tématuMagnetické nanočástice s antibakteriálními vlastnostmi: Syntéza, charakterizace a biologické použití
AnotaceVznik biofilmů a rozšiřující se výskyt patogenních bakterií odolných antibiotikům nepřímým přenášením z infikovaných povrchů a lékařských zařízení se stává hlavní globální hrozbou pro lidské zdraví. Problém řeší nové nanokompozitní částice s antibakteriálními vlastnostmi cílené na bakterie. Cílem je zakotvit či enkapsulovat antibakteriální činidla, např. kovové (Ag) nanočástice připravené redukčními metodami, do nosiče, aby se staly nerozpustnými a koloidně stabilními, uchovaly si své vlastnosti a měly velký povrch přístupný pro interakce s bakteriemi. Aby částice byly snadno manipulovatelné, směrovatelné a oddělitelné z kapalných prostředí, dáváme přednost magnetickým nosičům. Budou proto připraveny superparamagnetické nanočástice oxidů železa a podmínky syntézy ovlivněné volbou reakčních parametrů budou korelovány s vlastnostmi částic. Jejich povrch bude posléze modifikován antibakteriálními činidly, jako je stříbro. Budou stanoveny fyzikálně chemické a antibakteriální vlastnosti částic. Nanočástice s povrchovou slupkou vykazující nejvyšší antibakteriální účinnost budou nabídnuty ke komerčnímu využití.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život