Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Eduard Brynda, CSc.
Název tématuUmělé biomolekulární soubory řídící růst buněk na polymerních skeletech pro tkáňové inženýrství
AnotaceCílem práce je využití interakcí mezi biologickými makromolekulami pro přípravu molekulárních souborů napodobujících biologické struktury (mezibuněčná hmota, fibrinové sítě) selektivně podporujících adhezi, dělení a diferenciaci buněk. Práce bude směrována zejména na vývoj povlaku pro vypěstování vrstvy endoteliálních buněk na v nitřním povrchu cévních náhrad a na povlečení povrchu pórů v porézních polymerních skeletech pro pěstování tří-dimenzionálních tkáňových náhrad (náhrada poškozené míchy, stěna cévy). Tvorba molekulárních souborů bude sledována reflexní infračervenou spektroskopií a resonancí povrchových plasmonů (SPR). Morfologie bude studována mikroskopií atomárních sil (AFM), elektronovou a fluorescenční mikroskopií. Růst buněk na připravených strukturách bude průběžně studován spolupracovníky z Fyziologického ústavu AVČR a Ústavu experimentální medicíny AVČR. Z dlouhodobé perspektivy bude výzkum zapojen do budovaného Biotechnologického a biomedicínckého centra AV ČR a UK.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život