Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Eduard Brynda, CSc.
Konzultant Ing.Zdena Sedláková, CSc.
Název tématuFunkční polymerní kartáče potlačující nespecifickou depozici proteinů
AnotaceDepozice proteinů z komplexních biologických médií, jako je krevní plasma, sérum, kultivační média, buněčné suspenze nebo tkáňové extrakty, působí vážné problémy při aplikacích umělých materiálů v biotechnologiích a lékařství. Práce bude zaměřena na vývoj "anti-fouling" polymerních vrstev potlačujících nespecifickou adsorpci proteinů a obsahujících reaktivní skupiny umožňující kovalentní vazbu biologicky aktivních molekul. Vrstvy ve formě polymerních kartáčů budou syntetizovány řízenou radikálovou polymerací (ATRP, ARGET) hydrofilních akrylatů, metakrylátů, akrylamidů a metakrylamidů iniciovanou reagenty imobilizovanými na povrchu různých substrátů a charakterizovány IR reflexní spektroskopií, elipsometrií a mikroskopií atomárních sil (AFM). Interakce vrstev s biologickými tekutinami bude pozorována senzory založenými na rezonanci povrchových plasmonů (SPR). Vybrané typy vrstev budou použity při přípravě biosenzorů, a povlečení povrchu mikro-a nano-částic pro diagnostiku a separace ve spolupráci biologickými a lékařskými pracovišti. Pokračování uvedené tématiky je zařazeno do programu Biotechnologického a biomedicínckého centra AV ČR a UK (BIOCEV), které by s pomocí dotace od EU mělo zahájit činnost od roku 2013.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život