Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Eduard Brynda, CSc.
Název tématuAfinitní optické biosenzory pro lékařskou diagnostiku
AnotaceNa senzorové čipy využívající rezonanci povrchových plasmonů (SPR), jejichž povrch je pokryt "antifouling" polymerní vrstvou bránící nespecifické adsorpci proteinů budou imobilizovány bioceptory (protilátky nebo antigeny) schopné z krevního séra specificky zachycovat vybrané molekuly významné pro lékařskou diagnostiku. Studiem příčin nespecifické adsorpce krevního séra a jeho složek a aktivity imobilizovaných bioceptorů budou hledány cesty k zatím obecně nevyřešené konstrukci biosenzorů použitelných pro detekci v tělních tekutinách. Při práci budou využívány nové typy antifouling vrstev průběžně vyvíjených v ÚMCH AV ČR a experimentální metody zahrnující SPR, infračervenou reflexní spektroskopii, elektronovou mikroskopii, AFM a měření povrchové energie. Získané výsledky budou bezprostředně využívány spolupracujícími fotonickými a biologickými pracovišti. Z dlouhodobé perspektivy bude výzkum zapojen do budovaného Biotechnologického a biomedicínckého centra AV ČR a UK.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život