Školitel
(případně konzultant)
Ing.Hana Studenovská, Ph.D
Název tématuHydrogelové polymerní materiály pro regeneraci tkání
AnotaceTéma vychází ze základního konceptu tkáňového inženýrství – kombinaci kmenových buněk a podpůrné polymerní matrice. Cílem disertace je návrh a příprava nových hydrogelových materiálů na bázi syntetických poly(aminokyselin), které by svou strukturou a morfologií byly schopny nahradit funkci mezibuněčné hmoty. Hydrogel by měl mimikovat tkáň nejen po stránce morfologické (např. vhodnou porozitou), odpovídajícími mechanickými vlastnostmi, ale zároveň příslušnou interakcí buněk s polymerní matricí. Díky znalosti vzájemného působení buněk s proteiny mezibuněčné hmoty v jejich přirozeném prostředí je možné navrhnout nové hydrogelové materiály tak, aby cíleně vyvolávaly fyziologickou odezvu, jako např. růst a diferenciaci buněk. Disertant by měl mít znalosti z oblasti makromolekulární chemie a organické syntézy. Projekt bude řešen ve spolupráci s biologickými pracovišti v ČR i zahraničí, kde budou probíhat buněčné studie.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život