Školitel
(případně konzultant)
RNDr.František Rypáček, CSc.
Konzultant Mgr.Vladimír Proks, Ph.D.
Název tématuBiomateriály s nanostrukturovanými povrchy pro řizené buněčné kultivace
AnotacePři kultivaci buněk in vitro, nebo při tkáňovém inženýrství, kultivační substrát/nosič buněk nahrazuje funkci mezibuněčné hmoty (ECM) tkáně. Tak jako při interakci buněk s ECM i syntetický materiál musí buňkám poskytnout ligandy pro vazbu buněčných receptorů-integrinů, odpovídající ECM jak molekulární strukturou, tak prostorovým uspořádáním na povrchu. Cílem práce je vyvinout specifické chemické postupy, které umožní modikovat povrchy polymerního biomateriálu biologicky aktivními strukturami podporujícími tvorbu fokálních adhezí buněk. Při modifikaci povrchu budou připraveny molekulární vrstvy, např. polymerní kartáče tvořené řetězci polyethylenoxidu na vhodné reaktivní mezivrstvě, a selektivní reakce pro vazbu funkčních struktur, např. alkyn-azid cyklodiční reakce (CuAAC "click" chemie). Budou studovány nové varianty provedení modifikačních reakcí, které umožní vazbu peptidických ligandů ve vhodném prostorovém uspořádání na povrchu, a tím i funkční klastrování integrinů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život