Školitel
(případně konzultant)
RNDr.František Rypáček, CSc.
Název tématuPolymerní biomateriály pro regeneraci tkání a tkáňové inženýrství
AnotacePředmětem tématu je výzkum biodegradovatelných polymerů, vhodných jako nosiče pro regeneraci tkání a tkáňové inženýrství. Výzkum se soustředí zejména na studium specifických modifikací polymerů funkčními strukturami, které navozují specifické interakce mezi polymerním biomateriálem a biologickým prostředím tkáně, např. stimulují adhezi, migraci a diferenciaci kmenových buněk. Téma je součástí týmové práce skupiny na širším programu výzkumu biomateriálů pro regenerativní medicínu. Tento program zahrnuje jak přípravu polymerů a jejich zpracování do trojrozměrných struktur vhodných pro osídlení buňkami, tak i modifikaci polymeru bio-mimetickými motivy a studium jejich vlivu na molekulární strukturu, fyzikální a povrchové vlastnosti takto upravených biomateriálů. Funkčnost polymerních biomateriálů v biologických modelech, např. v tkáňových kulturách in vitro nebo tkáních in vivo, je studována ve spolupráci s biologickými a lékařskými pracovišti v ČR a zahraničí.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život