Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Štěpán Popelka, PhD.
Název tématuPolymerní nosiče pro kultivaci a transplantaci buněk oční sítnice
AnotaceVěkem podmíněná makulární degenerace (age-related macular degeneration) je častou příčinou ztráty vidění u věkové skupiny lidí nad 60 let. Toto chronické onemocnění sítnice se projevuje ztrátou centrální zrakové ostrosti, která znemožňuje pacientům např. čtení a další aktivity. V současné době neexistuje žádná příčinná nebo specifická léčba, která by degenerativní proces zastavila, nebo dokonce obnovila kvalitu vidění. Jedním z perspektivních léčebných postupů je náhrada degenerované zevní části sítnice, sítnicového pigmentového epitelu a k němu přiléhajících fotoreceptorů, transplantací štěpu sítnicových buněk předem vykultivovaného na vhodném nosiči z polymerního biomateriálu. Vzhledem k obtížnému přístupu do podsítnicového prostoru, jsou na nosiče kladeny mimořádné nároky ohledně velikosti a mechanických vlastností, vedle požadavků na bioaktivitu a degradovatelnost. Cílem doktorské práce je příprava kompozitních membrán z degradovatelných alifatických polyesterů v kombinaci s hydrofilním biomimetickým povlakem a studium jejich fyzikálně-chemických, mechanických a morfologických vlastností. Nedílnou součástí práce bude syntéza polymerních a biologicky aktivních komponent nosičů. V úzké spolupráci s biologickými a lékařskými pracovišti bude testována funkčnost těchto nosičů při kultivaci buněk oční sítnice a jejich vhodnost pro implantaci do podsítnicového prostoru. Toto téma je určeno pro absolventy chemických oborů, zejména makromolekulární chemie a biochemie.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život