Školitel
(případně konzultant)
Ing.Daniel Horák, CSc.
Název tématuMagnetické nosiče pro afinitní separace proteinů prostřednictvím vázaných přechodných kovů (IMAC) 
AnotaceCílem je příprava nových magnetických nosičů s povrchem pokrytým nízko- nebo vysokomolekulárními látkami obsahujícími vhodné chelatující skupiny pro vazbu přechodných kovů. Pokrytí zabraňuje nespecifické interakci proteinů s magnetickým jádrem částic, typicky magnetitu, maghemitu, nebo ferritů. Magnetické jádro bude mít velikost v nano- (< 50 nm), popřípadě mikrometrové (500 nm - 1 µm) oblasti. Látky zvolené pro pokrývání magnetických jader budou obsahovat jednak skupiny umožňující jejich pevné navázání chelatační vazbou na povrch magnetických oxidů a dále skupiny vhodné pro vazbu přechodných kovů (Fe, Ga) potřebných pro funkční interakci s fosfátem proteinu nebo peptidu (immobilized metal afinity chromatography; IMAC). Manipulovatelnost nosiče magnetem přináší kvalitativní zlepšení proti klasickém kolonovému nebo vsádkovému uspořádání. Nové magnetické nosiče umožní purifikovat bakteriální proteiny mající vztah k virulenci a patogenezi bakterií.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život