Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Věra Cimrová, CSc.
Konzultant Ing.Drahomír Výprachtický, CSc.
Název tématuPolymerní fotovoltaické články
AnotacePráce bude zaměřena na studium optických, fotoelektrických a elektrických vlastností nových polymerů a jejich směsí, které budou použity jako aktivní vrstvy pro přípravu polymerních fotovoltaických článků. Fotovoltaické články (různé architektury) budou charakterizovány a dále optimalizovány na základě výsledků získaných z výše uvedených studií a dalších doplňkových studií tenkých vrstev (morfologie, aj.). Práce má převážně experimentální charakter, moderní vybavení laboratoře umožňuje přípravu a studium vlastností tenkých vrstev přípravu a charakterizaci článků v inertní atmosféře. Teoretické znalosti se zejména uplatní v interpretaci a modelování experimentálních dat.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život