Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Eduard Brynda, CSc.
Název tématuUmělé fibrinové sítě s připojenými bioreceptory pro bioanalytické metody a tkáňové inženýrství.
AnotaceNová metoda vyvinutá v UMCH AV ČR umožňuje pokrýt povrch libovolného objektu fibrinovou vrstvou s laditelnou tloušťkou a strukturou. Cílem práce je získání umělých rozhraní mezi syntetickými povrchy a biologickým prostředím, která by minimalizovala nežádoucí interakce povrchu s biologickými tekutinami a současně poskytovala specifickou biologickou aktivitu. Náplní práce bude příprava fibrinových sítí s různou morfologií, studium jejich interakce s krevní plasmou, krví a buňkami a imobilizace bioreceptorů (protilátky, antigeny, proteiny a peptidy interagující s buňkami) na optimální povrchy. Vybrané povlaky budou testovány v SPR biosenzorech a ve spolupráci s FGÚ AVČR pro tvorbu endotelu na povrchu cévních náhrad. Uvedená tématika je součástí dvou podaných evropských projektů a je zařazeno do programu Biotechnologického a biomedicínckého centra AV ČR a UK (BIOCEV), které s dotací od EU zahájí činnost od roku 2014.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život