Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Eduard Brynda, CSc.
Konzultant Ing.Tomáš Riedel, Ph.D.
Název tématuUmělé fibrinové sítě pro vypěstování přirozeného endotelu na vnitřní stěně cévních náhrad
Anotace" Při kontaktu krve s povrchem odlišným od nepoškozeného cévního endotelu současnosti dochází k aktivaci tvorby fibrinového gelu a trombů. Tento proces působí časté komplikace po implantaci syntetických cévních náhrad a v současnosti znemožňuje používání náhrad o průměru menším než 5 mm. Cílem práce je využití procesů a biologických makromolekul zúčastněných při regeneraci poškozených cév v organismu k vytvoření umělých fibrinových sítí na vnitřním povrchu syntetických cévních náhrad, které by umožnily vypěstovat na povrchu in vitro vrstvu endoteliálních buněk plnící po implantaci náhrady funkci přirozeného endotelu. Tvorba povrchových fibrinových sítí bude studována reflexní infračervenou spektroskopií a resonancí povrchových plasmonů (SPR). Morfologie bude studována mikroskopií atomárních sil (AFM), elektronovou a konfokální mikroskopií. Růst buněk na připravených strukturách a testování povlečených náhrad bude prováděno spolupracovníky z biologických a lékařských pracovišť. Pokračování uvedené tématiky je zařazeno do programu Biotechnologického a biomedicínckého centra AV ČR a UK (BIOCEV), které s dotací od EU zahájí činnost od roku 2013. "

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život