Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Eduard Brynda, CSc.
Konzultant ingCésar Rodriguéz-Emmeneger, PhD.
Název tématuAdsorpce proteinů z komplexních biologických tekutin na syntetické povrchy
AnotaceDepozice proteinů z biologických tekutin silně zhoršuje funkci nebo dokonce vylučuje použití syntetických materiálů v biotechnologických a biomedicínských aplikacích. I když o různých umělých materiálech bylo publikováno, že jsou odolné proti adsorpci z jednoduchých proteinových roztoků, při kontaktu s kompletní krevní plazmou nebo sérem je na jejich povrchu je téměř vždy depozice proteinů pozorována. Adsorpci krevní plasmy nelze vysvětlit žádnou z teorií dosud založených pouze na adsorpci z roztoků jednotlivých modelových proteinů. Výzkum bude zaměřen na hledání vztahů mezi adsorpcí z různých komplexních proteinových tekutin, zvláště sera a plasmy, a chemickým složením, strukturou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi povrchů materiálů vyvíjených v ÚMCH AV ČR. Experimentální práce bude zahrnovat přípravu ultratenkých molekulárních vrstev polymerů na površích a jejch charakterizaci měřením tloušťky a botnání pomocí elipsometrie, smáčivosti kontaktními úhly, morfologie pomocí SEM a AFM, chemické struktury reflexní FTIR spektroskopií a adsorpce proteinů pomocí FTIR a SPR. Cílem práce je získání experimentální základny pro objasnění mechanismů adsorpce proteinů z krevní plasmy.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život