Školitel
(případně konzultant)
Ing.Vladimír Šubr, CSc.
Název tématuPolymerní konjugáty léčiv pro překonání multidrug resistance
AnotaceNízká účinnost nebo selhání léčby nádorových onemocnění jsou často spojovány s vysokým obsahem transporterů v nádorových buňkách, které způsobují resistenci proti léčbě kancerostatiky „multidrug resistance (MDR)“. Možností jak překonat MDR, je využití polymerních nosičů, které umožní dopravit současně biologicky aktivní látku (léčivo) a inhibitor těchto transportérů do požadovaného místa účinku, tam kontrolovaným způsobem léčivo uvolnit v aktivní formě a současně inhibovat aktivitu těchto transportérů. Cílem disertace bude návrh nových typů polymerních nosičů nesoucích biologicky aktivní látky a inhibitory, jejich syntéza a studium vztahů mezi strukturou, fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi. Těžiště disertace bude v organické a polymerní syntéze a ve spolupráci s biologickými pracovišti, na kterých bude probíhat testování.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život