Školitel
(případně konzultant)
Ing.Robert Pola, Ph.D.
Název tématuSměrovaná polymerní léčiva se zvýšeným průnikem do cílových buněk
AnotaceTéma disertace bude řešeno v rámci projektu zaměřeného na vývoj a studium vlastností cíleně působících polymerních léčiv. V současné době studovaná polymerní léčiva, konjugáty syntetického polymeru a biologicky aktivní látky (léčiva), jsou velmi účinná při léčbě řady modelových chorob, především nádorových onemocnění. Cílem disertační práce bude návrh struktur, syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a ověření biologické aktivity protinádorových polymerních léčiv se zlepšenou specifitou a účinností. Zvýšení terapeutické účinnosti polymerního léčiva by mělo být dosaženo navázáním specifických ligandů, v tomto případě „na míru“ připravených krátkých peptidových sekvencí, ke konjugátu polymerního nosiče s léčivem. Výběr vhodných oligopeptidů a způsob jejich připojení k polymeru by v kombinaci s volbou účinného léčiva měl vést nejen ke zvýšení specifity vazby léčiva na cílovou buňku, ale i ke zlepšení průniku konjugátu do této buňky a k aktivaci léčiva v ní. Tím by mělo dojít ke zlepšení terapeutické účinnosti konjugátu. Náplní práce studenta bude spoluúčast při volbě vhodných oligopeptidů, jejich syntéza na pevné fázi, syntéza monomerů a polymerních nosičů o různé struktuře, studium vazebných reakcí, fyzikálně-chemická charakterizace všech produktů (kapalinová chromatografie, hmotnostní spektroskopie, rozptyl světla) a in vitro studium biologických vlastností připravených konjugátů (průtoková cytometrie a fluorescenční konfokální mikroskopie) na různých buněčných liniích.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život