Školitel
(případně konzultant)
Ing.Michal Pechar, CSc.
Název tématuSyntetické hydrofilní polymery pro dopravu siRNA
AnotaceProjekt se bude zabývat přípravou, charakterizací a biologickým testováním polymerních systémů pro dopravu „small interfering” RNA (siRNA). Molekula siRNA bude k hydrofilnímu syntetickému polymernímu nosiči připojena buď kovalentní biodegradovatelnou vazbou, která umožní uvolnění siRNA uvnitř cílové buňky, nebo nekovalentně pomocí kooperativních iontových interakcí mezi fosfátovými skupinami siRNA a kationtovými skupinami zabudovanými do struktury polymerního nosiče za vzniku příslušného polyelektrolytového komplexu. Pro usnadnění průniku polymerních konjugátů a komplexů do buněk budou k polymernímu nosiči navázány oligopeptidy zvyšující průnik makromolekul přes buněčnou membránu, tzv. „cell penetrating peptides“. Připravené polymerní konjugáty, respektive polyplexy, budou dále aktivně směrovány k cílovým buňkám pomocí specifických ligandů na bázi syntetických oligopeptidů nebo rekombinantních proteinů, např. fragmentů protilátek. Výsledky projektu by mohly výrazně přispět k přípravě velmi účinných makromolekulárních terapeutik na bázi siRNA proti různým typům onemocnění.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život