Školitel
(případně konzultant)
Ing.Libor Kostka, Ph.D.
Název tématuSyntéza přesně definovaných polymerních systémů pro dopravu léčiv
AnotacePolymerní nosiče léčiv mohou být univerzálním nástrojem pro dopravu širokého spektra léčiv v živém organizmu. Optimalizací struktur polymerních nosičových systémů lze dosáhnout prodloužené cirkulace léčiva v krevním řečišti, zvýšení jeho záchytu v nádoru, zvýšení rozpustnosti léčiva a zároveň snížení jeho vedlejších účinků. Vysokomolekulární nosiče léčiv jsou jedny z nejlépe fungujících polymerních konjugátů určených pro léčbu nádorových onemocnění a tudíž jsou nejvhodnějšími kandidáty pro další výzkum. Značnou nevýhodou techto systémů zůstává jejich možná akumulace v organizmu díky velké molekulové hmotnosti. Cílem projektu bude syntéza hydrofilních polymerů metodami řízené polymerace, např. RAFT. Disertační práce bude především zaměřena na syntézu vysokomolekulárních polymerních systémů, které uvolní léčivo v místě požadového účinku (nádoru), kde následně dojde k rozpadu polymerního nosiče na krátké fragmenty vyloučitelné z organizmu. Projekt bude řešen ve spolupráci s domácími i zahraničními biologicky orientovanými pracovišti.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život