Školitel
(případně konzultant)
Ing.Libor Kostka, Ph.D.
Název tématuDobře definované vysokomolekulární nosiče léčiv
AnotaceTématem projektu bude syntéza a studium vlastností dobře definovaných vysokomolekulárních nosičů léčiv na bázi kopolymerů N-2-hydroxypropylmetakrylamidu (HPMA). Nosiče budou připravovány metodami řízené polymerace, převážně RAFT. Tuto techniku lze s výhodou použít pro syntézu polymerních nosičů s různou architekturou, zejména pro diblokové kopolymery, hvězdicovité nebo micelární systémy. Výše uvedené nosiče umožňují například specifickou dopravu protinádorových léčiv do pevných nádorů a díky inovativním způsobům kovalentí vazby léčiva k nosiči, je dosaženo bezpečné dopravy léčiva a jeho intratumorálního uvolnění. Polymerní nosiče budou charakterizovány širokou škálou fyzikálně-chemických metod. Biologická aktivita připravených konjugátů bude studována in vitro na buněčných nádorových liniích přímo studentem. Další biologické hodnocení připravených systémů bude řešeno ve spolupráci s domácími či zahraničními biologickými pracovišti. Student si rozšíří znalosti v oblasti dopravy léčiv a naučí se ovládnout nové polymerizační techniky a také různé syntetické a intrumentální metody.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život