Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Olga Janoušková, Ph.D.
Název tématuVliv struktury polymerních nosičů léčiv a diagnostickýc látek na jejich internalizaci, mezibuněčný transport a lokalizaci v nádorové a zdravé tkáni.
AnotacePolymerní nosiče jsou významnými systémy, které se stále více studují pro své využití v nanomedicíně, jakožto nosiče léčiv a diagnostických látek s možným směrováním do cílového místa léčby. Vnitřní struktura, velikost nosiče spolu s terapeutickou či diagnostickou látkou ovlivňují biodistribuci, chování buňky a její potenciální rozpoznání imunitním systémem organismu. Tyto a další faktory modulují výsledný terapeutický efekt. Cílem disertace bude syntéza a studium internalizace, buněčná lokalizace a šíření mezi buňkami různých typů polymerních nosičů v závislosti na vnitřní struktuře, vázanému léčivu, velikosti apod. Ke studiu transportu budou využity zejména metody in vitro kultivace tkáňových kultur, mikroskopie fluorescenční, konfokální nebo elektronová. Navrhované téma se dotýká přesahu oborů biochemie, makromolekulární chemie a molekulární biologie, který je v současnosti velmi aktuální s ohledem na potřebné propojení oborů směřující k efektivnějšímu vývoji léčiv a terapeutických přístupů. Student se vedle základních technik nezbytných pro přípravu makromolekul naučí základní metody buněčné a molekulární biologie.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život