Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Tomáš Etrych, PhD.
Název tématuBiodegradovatelná polymerní proléčiva pro cílenou inhibici metastatického procesu
AnotaceMetastatický proces je obvykle život ohrožující faktor během léčbu neoplastických onemocnění. Hlavním cílem disertace bude návrh struktur, syntéza a studium fyzikálně-chemických a biologických vlastností biodegradovatelných polymerních proléčiv protinádorových léčiv a inhibitorů matrix metaloproteinás. Studované dopravní systému budou s výhodou obsahovat také směrující skupiny k VEGF nebo AT1R receptorům na neovaskulatuře metastáz. Zmíněná polymerní proléčiva by měla současně cílit na několik kroků probíhajících při růstech nádorů a šíření metastáz. Znalost a zkušenosti uchazeče v organické a/nebo makromolekulární chemii jsou výhodou, a to společně s chutí učit se novým věcem v dalších oborech, např. biochemie. Hlavní část disertace bude spočívat v chemické a fyzikálně-chemické části projektu, nicméně disertant si osvojí i základy práce na biologických systémech. Disertační práci je možné studovat v rámci programu ""cotutelle"" mezi českým výzkumným centrem a Universitou v Montpellier ve Francii. V rámci projektu se předpokládá úzká provázanost se spolupracujícími biologickými pracovišti v Čechách i v zahraničí.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život