Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Tomáš Etrych, Ph.D.
Název tématuNa stimul reagující nanogely jako vícestupňové dopravní systémy léčiv
AnotaceTématem projektu bude syntéza a studium vlastností na stimul reagujících polymerních nanogelů nebo vysokomolekulárních hvězdicovitých polymerů, sloužících jako dopravní systémy pro protinádorová léčiva a inhibitory anti-apoptotických proteinů. Polymerní materiály budou připravovány metodami řízené roztokové nebo emulzní polymerizace. Výše uvedené vysokomolekulární nosiče budou navrženy jako biodegradovatelné struktury, které se po vstupu do periferních částí nádorů budou kontrolovaně rozpadat na menší fragmenty rychle extravazující do nádorové tkáně a uvolňující do té doby nekaticní léčivo. Základem disertační práce bude chemická syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace připravených polymerních nosičů. Biologická aktivita připravených konjugátů bude studována in vitro na buněčných nádorových liniích přímo studentem. Další biologické hodnocení připravených systémů bude řešeno ve spolupráci s domácími či zahraničními biologickými pracovišti. Student si rozšíří znalosti v oblasti dopravy léčiv a naučí se ovládnout nové polymerizační techniky a také různé syntetické a intrumentální metody.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život