Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Tomáš Etrych, PhD., DrSc
Název tématuDopravní systémy léčiv pro léčbu a diagnostiku zánětlivých onemocnění
AnotaceZánětlivá onemocnění, např. revmatoidní artritida, jsou stále velkým problémem současné medicíny. Léčba těchto onemocnění klasickými nízkomolekulárními léčivy, např. glukokortikoidy, s sebou nese poměrně závažné vedlejší účinky léčby. Naproti tomu, směrované samouspořádávatelné micelární, nanočásticové nebo vodorozpustné polymery představují vysoce účinné systémy pro dopravu velké šíře terapeuticky aktivních léčiv. Kromě toho, využití těchto dopravních systémů léčiv umožňuje významně vylepšit farmakokinetiku léčiv a tedy i jejich finální terapeutickou účinnost. Disertační práce se zaměří na návrh struktur, syntézu a studium fyzikálně-chemických vlastností samo-uspořádávatelných a vodorozpustných dopravních systémů obsahujících biologicky aktivní léčiva aktivovatelná díky specifickým podnětům (stimulům) v cílené části organismu. Studované dopravní systému budou s výhodou obsahovat také směrující skupiny do zánětlivých ložisek. Znalost a zkušenosti uchazeče v organické a/nebo makromolekulární chemii jsou výhodou, a to společně s chutí učit se novým věcem v dalších oborech, např. biochemie. Disertační práci je možné studovat v rámci programu "cotutelle" mezi českým výzkumným centrem a Universitou Paris-descartes ve Francii. V rámci práce se předpokládá úzká spolupráce se spolupracujícími biologickými pracovišti v Čechách i v zahraničí.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život