Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jiří Michálek, CSc.
Konzultant Ing.Miroslava Dušková, Dr.
Název tématuNové biomimetické hydrogely
AnotaceBiolékařské aplikace vyžadují materiály s možností nastavit požadované parametry dostatečně citlivě a přitom v relativně širokých mezích. Pro různé aplikace jsou však dosud hledány materiály s mimořádnými mechanickými nebo optickými vlastnostmi, respektive s možností řízení a nastavení jejich cíleně proměnlivých hodnot (stenty pro GIT, náhrady svěračů, náhrady očních tkání aj.). Díky svým vlastnostem hrají mezi biomateriály významnou roli hydrogely. Syntézou, technikou polymerizace či povrchovými modifikacemi lze ovlivnit jejich interakci s živou tkání. Podstatou vlastní práce bude příprava hydrofilních polymerních sítí (kovalentně nebo fyzikálně síťovaných, hybridních respektive interpenetrujících), příprava blokových nebo segmentovaných kopolymerů a jejich charakterizace z hlediska výsledných fyzikálně chemických vlastností, zejména mechanické odezvy, botnacích a optických vlastností.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život