Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jiří Michálek, CSc.
Konzultant Ing.Radka Hobzová, PhD
Název tématuModifikované polymery pro tkáňové inženýrství
AnotaceBiolékařské aplikace, včetně tkáňového inženýrství, vyžadují materiály s možností nastavit požadované parametry dostatečně citlivě a přitom v relativně širokých mezích. Toho lze dosáhnout vhodným výběrem syntetických polymerů. Díky svým vlastnostem hrají mezi biomateriály významnou roli hydrogely. Syntézou, technikou polymerizace, či různými povrchovými modifikacemi hydrogelů lze ovlivnit jejich interakci s živou tkání s cílem řízeného transportu bioaktivních látek nebo specifické kultivace buněk a jejich potenciální transplantace. Podstatou vlastní práce bude syntéza hydrogelů, charakterizace jejich výsledné struktury (homogenní, makroporézní, nanovlákenné), charakterizace povrchových vlastností a jejich modifikace s cílem zavést na povrch materiálu vhodné funkční skupiny pro imobilizaci biologicky aktivních motivů. Hodnocení interakce polymer - živá tkáň bude probíhat ve spolupráci s partnerskými biologickými pracovišti.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život