Školitel
(případně konzultant)
Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Název tématuHydrogely pro buněčné kultivace - design, botnání a deformační chování 3D struktur.
AnotaceSyntetické hydrogely připravené polymerizací hydrofilních monomerů připomínají svými vlastnostmi živé tkáně, jsou často biokompatibilní a poskytují vhodné prostředí pro kultivaci buněk v modelových experimentech i léčbě. Hydrogely jsou také vyhledávaným materiálem v oftalmologii, kde jsou aplikovány např. jako náhrada biologické čočky po operaci katarakty. Botnání ve vodných prostředích a mechanická pevnost gelů ovlivňují adhezi a chování buněk a určují, zda materiál splní náročné požadavky na aplikovatelnost. Další vlastnosti dané počátečním složením polymerizujícího systému jsou optická kvalita (index lomu) a mikrostruktura (porozita). Tyto parametry jsou kontrolovány složením polymerizujícího systému a podmínkami, za nichž je polymerizace vedena (typ polymerizace a způsob iniciace, polymerizační prostředí, obsah nanomodifikátorů, indukovaná mísitelnost složek, atd). Cílem práce je výzkum podmínek přípravy hydrogelu s cílem syntetizovat gely o modelové, dobře definované molekulární a morfologické struktuře a popsat jejich botnání a mechanické odezvy vůči namáhání. Práce zahrnuje syntézu hydrogelů a jejich (např. reologickou) charakterizaci a charakterizaci botnání. K přípravě hydrogelů budou použity nové postupy řízené radikálové polymerizace. K popisu chování hydrogelů se uplatní teorie kaučukové elasticity, která zahrne zpřesňující členy, např. konečnou roztažnost polymerních řetězců.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, České vysoké učení technické, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život