Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Miroslav Šlouf, PhD
Název tématuStruktura polymerních krystalů pomocí precesní elektronové difrakce
AnotaceCílem této práce je studovat strukturu krystalů syntetických polymerů pomocí precesní elektronové difrakce. Syntetické polymery se používají všude kolem nás, ale jejich krystalická struktura není v mnoha případech kompletně objasněna. Práce zahrnuje pěstování monokrystalů syntetických polymerů (na ÚMCH AV ČR) a řešení jejich struktur pomocí nové, nedávno vyvinuté metody - precesní elektronové difrakce (ve spolupráci s FZÚ AV ČR). Podle zájmu studenta může být těžiště práce jak v experimentech souvisejících s pěstováním krystalů, tak v teoretických výpočtech souvisejících s určováním jejich struktury.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život