Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Miroslav Šlouf, PhD
Konzultant doc., RNDrIvan Fortelný, DSc
Název tématuŘízení morfologie směsí biodegradovatelných polymerů
AnotaceNáhrada syntetických polymerů polymery biodegradovatelnými v co největším rozsahu je žádoucí kvůli šetření fosilních zdrojů i redukci množství odpadů. Jednotlivé biodegradovatelné polymery často nedosahují vlastností syntetických polymerních materiálů. Míchání různých biodegradovatelných polymerů je efektivní způsob zlepšení jejich vlastností. Vlastnosti polymerních směsí závisí na jejich fázové struktuře neboli morfologii. Její vývoj během míchání a zpracování směsí biodegradovatelných polymerů proto musí být řízen pro dosažení požadovaných vlastností. V disertační práci bude experimentálně a teoreticky studován vývoj morfologie při míchání a zpracování směsí biodegradovatelných polymerů s cílem nalézt efektivní způsob jejího řízení. Směsi biogradovatelných polymerů budou připravovány na laboratorních míchacích zařízeních. Jejich fázová struktura bude sledována pomocí elektronové mikroskopie a korelována s jejich mechanickými, mikromechanickými a reologickými vlastnosti.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život