Školitel
(případně konzultant)
doc. RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
Název tématuBiodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace
AnotaceBiodegradovatelné a biokompatibilní polymerní systémy mají řadu důležitých aplikací v humánní i veterinární medicíně. V naší laboratoři jsme nedávno vyvinuli dvě řady polymerních systémů založených na kombinaci plastifikovaného škrobu (TPS), polykaprolaktonu (PCL), poly(mléčné kyseliny) (PLA), nanočástic na bázi oxidu titaničitého (TiX) a antibiotik (ATB). Morfologii a vlastnosti těchto vícesložkových systémů dokážeme do značné míry modifikovat složením a cíleným ovlivňováním jejich fázové struktury při zpracování. Systémy TPS/PCL/TiX/ATB lze využít při léčení akutních zánětů jako je osteomyelitida, zatímco systémy PLA/PCL/TiX se jeví jako velmi vhodné dočasné biodegradovatelné implantáty při léčení kostí. Disertační práce by zahrnovala přípravu výše zmíněných systémů (mísení v tavenině), optimalizaci jejich fázové struktury (změny složení podmínek přípravy), charakterizaci morfologie (elektronová mikroskopie) a vlastností (houževnatost, mikroindentace aj.) a podíl na medicinálním testování ve spolupráci s FN Motol (léčení lokálních infektů, biodegradabilita).
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život