Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Pfleger, CSc.
Název tématuFotoaktivní polymerní kompozity s plasmonickými nanočásticemi
Anotace"V okolí Au a Ag nanočástic dochází vlivem povrchových plasmonů k zesílení optického pole, kterým lze ovlivnit optické a fotochemické procesy na nanometrové úrovni. Cílem je příprava polymerních nanokompozitů, ve kterých bude vzájemné uspořádání nanočástic vytvářet ""hot spoty"" s extrémním zesílením dopadajícího světla. Bude studován vliv plasmonových interakcí nanočástic na lokální přenos náboje, luminiscenci a fotochromní změny na bázi cis-trans izomerizace. Práce má experimentální charakter a předpokládá zapojení studenta do mezinárodní spolupráce. Vhodné pro absolventy magisterského studia fyzikální chemie a fyzikálních oborů fyzika polymerů, chemická fyzika a biofyzika. "

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život