Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Pfleger, CSc.
Název tématuPolymerní nanokompozity pro solární články
AnotaceTématem práce je příprava nanostrukturních polymerních materiálů a nanokompozitů a studium obecných zákonitostí vztahu molekulární i nadmolekulární struktury a fotogenerace a transportu volných nosičů náboje. Cílem je optimalizovat fotoelektrické vlastnosti polymerních materiálů pro solární články. Bude kombinován teoretický přístup založený na počítačovém modelování, s experimentální prací. Podle zaměření studenta lze akcentovat experimentální nebo teoretický charakter práce. Předpokládáme zapojení studenta do mezinárodní spolupráce v rámci projektů EU.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život