Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Pfleger, CSc.
Název tématuPolymerní nanokompozity pro flexibilní tištěnou elektroniku.
Anotace"Flexibilní elektronika je založena na ohebných elektronických obvodech na bázi polovodivých a vodivých polymerů, které umožňují výrobu fotovoltaických článků, displejů, RFID štítků a senzorů velkoplošným tiskem na ohebné polymerní folie. Tématem práce je příprava nanostrukturních polymerních materiálů a nanokompozitů a studium obecných zákonitostí vztahu molekulární i nadmolekulární struktury a optických a elektrických vlastností, zejména generace a transportu volných nosičů náboje v těchto materiálech. Bude kombinován teoretický přístup založený na počítačovém modelování, s experimentálním studiem. Podle zaměření studenta lze akcentovat experimentální nebo teoretický charakter práce. Předpokládáme zapojení studenta do mezinárodní spolupráce v rámci EU sítě excelence. Vhodné pro absolventy magisterského studia oborů fyzikální chemie, fyzikálních oborů fyzika polymerů a chemická fyzika a inženýrských oborů zaměřených na materiály pro elektroniku. "

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život