Školitel
(případně konzultant)
prof.Stanislav Nešpůrek, DrSc.
Název tématuStudium vlastností polymerních sensorů a jejich využití při konstrukci elektronického nosu
AnotaceVýběr polymerů a jejich modelů pro možné použití v sensorové technice a studium jejich optických, elektrických a fotoelektrických vlastností. Návrhy polymerních čidel. Pokus přepravit multifunkční čidlo, u kterého budou výsledky detekce zpracovány metodou neuronových sítí a fraktální analýzy.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život