Školitel
(případně konzultant)
prof.Stanislav Nešpůrek, DrSc.
Název tématuTransport nosičů náboje v molekulárním drátu.
AnotaceMolekulární drát je základním prvkem spojujícím molekulární elektronické prvky. Studovat teoreticky a experimentálně generaci nosičů náboje, transport náboje a jeho záchyt v lokálních centrech. Porovnat vlastnosti jedno- a třídimensionálních systémů a pomocí fraktální analýzy korigovat statistiku nabitých částic.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život