Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Miroslav Menšík, Dr.
Název tématuPřenos energie a náboje v molekulárních sytémech mimo rámec poruchové teorie do druhého řádu.
AnotaceV molekuárních systémech užitých v optoelektronice dochází často k rezonačnímu přenosu energie (náboje), které nelze popsat teorii do druhého řádu v poruchovém počtu jako např. Fermino zlaté pravidlo. Cílem práce je vyvinutí teoretických modelů, například částečnou resumací příspěvků vyšších řádů, které budou umět popsat i rezonanční efekty přenosu energie.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život