Školitel
(případně konzultant)
Ing.Ivan Kelnar, CSc.
Název tématuŘízení struktury a mechanického chování nanokompozitů s vícesložkovou polymerní matricí
AnotaceVýzkum nanokompozitů, ve kterých nanoplnivo slouží k současnému ztužení, kompatibilizaci a generaci nových struktur dispergované fáze samouspořádáním. Cíle má být dosaženo řízením interakcí a reakcí mezi dispergovanou polymerní fází a vrstevnatými silikáty. Součástí je studium a poznání deformačních mechanismů resp. vytvoření vhodných modelů popisujících jejich chování.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život