Školitel
(případně konzultant)
doc. RNDr.Ivan Fortelný, DSc.
Konzultant RNDr.Miroslav Šlouf, PhD
Název tématuStudium změn fázové struktury při temperaci a chlazení polymerních směsí
AnotaceFázová struktura polymerních směsí je kromě průběhu míchání silně ovlivněna i temperací a chlazením. Při temperaci tavenin směsí nemísitelných polymerů roste velikost částic dispergované fáze v důsledku jejich koalescence. Její průběh však dosud není ani plně pochopen ani popsán. Při chlazení probíhají změny struktury dokud složky směsi nezkrystalizují nebo nezeskelnatí. Velikost částic může být ovlivněna průběhem krystalizace složek směsi. Tomuto jevu však nebyla dosud věnována pozornost. Cílem disertační práce je přispět k lepšímu pochopení a popisu průběhu koalescence při temperaci a chlazení směsí pomocí jejího studia mikroskopickými a kalorimetrickými metodami.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život