Školitel
(případně konzultant)
doc. RNDr.Ivan Fortelný, DSc.
Konzultant Ing.Zdeněk Kruliš, CSc.
Název tématuVyužití řízení fázové struktury polymerních směsí při vývoji nových materiálů pro medicinální aplikace
AnotacePolymerní směsi jsou velmi důležité materiály se širokou škálou aplikačních možností. Jejich užitné, především mechanické, vlastnosti jsou závislé na jejich fázové struktuře. Tu je možné řídit složením směsi, přídavkem kompatibilizátorů a podmínkami přípravy. Ukazuje se, že polymerní směsi jsou velmi perspektivními materiály pro skeletání náhrady (části kloubů a kostního skeletu), které vyžadují materiál současně s vysokou tuhostí i houževnatostí. Cílem disertace by bylo na základě dosavadních poznatků optimalizovat strukturu a vlastnosti vybrané polymerní směsi tak, aby vyhovovaly požadavkům na uvažované skeletální náhrady.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život