Školitel
(případně konzultant)
doc. RNDr.Ivan Fortelný, DSc.
Konzultant RNDr.Miroslav Šlouf, Ph.D.
Název tématuStudium vývoje fázové struktury polymerních směsí pomocí elektronové mikroskopie
AnotaceSměsi nemísitelných polymerů tvoří značnou část polymerních materiálů a vznikají i při recyklaci odpadů plastů. Vlastnosti polymerních směsí jsou určovány jejich fázovou strukturou, kterou je možné řídit během jejich míchání a zpracování v tavenině. Cílem práce je přispět k lepšímu pochopení vývoje fázové struktury pomocí jejího studia metodami elektronové mikroskopie. Podle zájmů uchazeče může být důraz kladen buď na zpřesňování strukturních modelů vývoje morfologie nebo na rozvoj metod jejího určování pomocí elektronové mikroskopie.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život