Školitel
(případně konzultant)
doc. RNDr.Ivan Fortelný, DSc.
Konzultant RNDr.Miroslav Šlouf, PhD
Název tématuTvorba a vývoj fázové struktury v tekoucích směsích nemísitelných polymerů
AnotaceSměsi nemísitelných polymerů tvoří podstatnou část polymerních materiálů které každodenně používáme. Pro dosažení jejich požadovaných vlastností musíme řídit jejich fázovou strukturu která se vytváří během jejich míchání a zpracování. Cílem práce je přispět k porozumění tvorbě a vývoji fázové strukturu v tekoucích polymerních směsích. Vývoj fázové struktury ve smykovém toku bude studován in situ v reometru vybaveném optickou detekcí struktury. Fázová struktura vznikající ve složitých tokových polích v míchacích a zpracovatelských zařízeních bude studována na pevných vzorcích elektronovou mikroskopií. Důraz bude kladen na experimentální studium nebo teoretickou interpretaci výsledků podle zájmů studenta.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život