Školitel
(případně konzultant)
Dr.Adam Strachota, PhD.
Název tématuNanocomposites with oriented filler phase
Anotace1) Budou syntetizována resp. modifikována anorganická nanoplniva, zejména na bázi silikátů a fosfátů, tak aby mohla být využita v nanokompozitech s orientovanou 1D nebo 2D fází plniva. 2) Jako matrice budou testovány epoxidy, vybrané vinylové polymery (m.j. i akrylové), deriváty polypropylen oxidu a také polydimetylsiloxan. 3) Nejslibnější nanokompozity budou orientovány pomocí silného magnetického pole, ve spolupráci s Rzeszow University of Technology. Cílem bude získat nanokompozity s vysoce anizotropickými materiálovými vlastnostmi, případně též schopné anizotropické odezvy na vnější podněty. 4) Kromě syntézy nanokompozitů bude hrát důležitou roli rovněž charakterizace reologických vlastností během jejich vzniku (gelační chování), a také termomechanických vlastností hotových produktů (DMTA). Další charakterizace produktů bude prováděna ve spolupráci s jinými odděleními školitelského pracoviště, zejména pak morfologie (TEM, WAXS, SAXS), chemická struktura (NMR) a polarizační mikroskopická analýza.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život