Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Libor Matějka, CSc.
Název tématuPolymerní nanokompozity s řízenou molekulární architekturou
AnotaceCílem práce bude vysvětlení procesů, určujících unikátní chování polymerních nanomateriálů. Předmětem studia budou nanostrukturní polymery, zejména organicko-anorganické systémy na bázi polymerní matrice obsahující anorganické nanostruktury. Budou připraveny a charakterizovány polymerní systémy s různými typy nanodomén a struktura polymerních nanokompozitů bude regulována v nano- i mikroměřítku, tj. molekulární i nadmolekulární strukturní úroveň. Práce bude zahrnovat syntézu polymerních systémů, studium dynamiky vývoje nanokompozitu v průběhu polymerace, charakterizace struktury pomocí moderních fyzikálních metodik a stanovení výsledných vlastností polymerních nanokompozitů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život