Školitel
(případně konzultant)
Ing Ivan Kelnar, CSc
Název tématuOptimalizace termosetových kompozitů tvorbou samouspořádaných struktur s využitím modifikovaných uhlíkových nanodestiček
AnotaceVýzkum zlepšení parametrů vláknových kompozitů na bázi epoxidů eliminací nedostatečnýchparametrů matrice a mezilamelárních porušení. Toho bude dosaženo využitím unikátních vlastností uhlíkových nanodestiček (CN) s cílenou modifikací pro duální vyztužení a tvorbu efektivní hierarchické mezifázové vrstvy. Cílem je využití polymery a oligomery roubovaných CN pro generaci samouspořádaných tuhých/elastických struktur pro modifikaci matrice a tvorbu tuhé houževnaté mezifázové vrstvy v průběhu reakcí indukované fázové separace. Bude zkoumána rovněž tvorba těchto přírodním materiálům podobných struktur reakcemi a interakcemi vhodně funkcionalizovaných komponent a přímou úpravou vláken. Cílem je poznání zákonitostí tvorby organizovaných struktur, vztahu struktura/vlastnosti a deformačního mechanismu včetně vytvoření odpovídajícího modelu.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Technická univerzita Liberec, České vysoké učení technické, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život