Školitel
(případně konzultant)
Ing Ivan Kelnar, CSc
Název tématuVliv modifikovaného grafen oxidu na chování vícesložkových polymerních systémů
AnotaceVýzkum komplexního působení vrstevnatých nanostruktur na bázi grafen oxidu(GO) s cílenou modifikací v nanokompozitech s vícesložkovou polymerní matricí. Záměrem je využít předností GO ve srovnání s anorganickými nanoplnivy, především mimořádných fyzikálních vlastností, lepší afinity k polymerům a velkého potenciálu pro kovalentní modifikace k výraznému ovlivnění vlastností komponent, parametrů mezifází, termodynamických a kinetických aspektů dynamického fázového chování včetně tvorby samouspořádaných komplexních struktur. Cílem je objasnění morfologického potenciálu řízené kompatibility a interakcí GO s polymerními složkami, vztahu struktura-vlastnosti nanokompozitů a popis jejich mikromechanického chování
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Technická univerzita Liberec, České vysoké učení technické, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život