Školitel
(případně konzultant)
Ing.Zdenka Sedláková, CSc.
Konzultant Ing.Cesar Rodriguez Emmenegger, Ph.D.
Název tématuŽivá radikálová polymerizace s přenosem jednotlivého elektronu hydrofilních monomerů v homogenních a heterogenních systémech
AnotaceŘízení interakcí na rozhraní syntetických materiálů a biologických médií má stěžejní význam pro rozvoj biomateriálů a biosenzorů. Prvním krokem k získání kontroly nad touto interakcí je úplné zabránění nespecifických adsorpcí proteinů z biologických médií. Tohoto je možno dosáhnout použitím antifouling polymerních kartáčů připravených polymerizací s přenosem atomu (ATRP). Tato polymerizace však často neumožňuje syntetizovat polymery s dobře definovanou molekulovou hmotností, přesnou architekturou a následně přípravu hierarchických kartáčů s kombinovanými vlastnostmi. Nový typ polymerizace, živá radikálová polymerizace s přenosem jednotlivého elektronu ( SET - LRP ), která byla nedávno objevena, je mnohem robustnější než ATRP a není tak náročná na čištění připravených polymerů. Práce bude zaměřena na studium polymerizací, kopolymerizací a kinetik nových polymerů rezistentních proti adsorpci proteinů pomocí SET - LRP v roztoku, roubováním z povrchu a na povrch. Student se seznámí s technikami polymerizace, gelové permeační chromatografie, různými typy spektroskopie a charakterizací povrchu (elipsometrie, infračervená spektroskopie, kontaktní úhel a rezonance povrchového plazmonu).

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život