Přednáška hosta ústavu

 

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR srdečně zve všechny zájemce

na přednášku zahraničního hosta

Přednáší:

Prof. Miroslav Grmela

(Ecole Polytechnique de Montreal)

Téma:

Mnohoúrovňové modelování reologie polymerních kapalin, nemísitelných směsí a

suspenzí

Kdy a kde:

Pondělí 8.6.2009 ve 14.00 hod v místnosti B

Abstrakt:

Přednáška se zabývá teoretickým popisem vztahů mezi strukturou a reologickými vlastnostmi polymerních tavenin, roztoků nemísitelných směsí a suspenzí. K odvození těchto vztahů používá formalismu založeného na obecných principech nerovnovážné termodynamiky, které zajišťují že odvozené rovnice jsou v souladu se základními fyzikálními zákony.

 

Přednáška v UNESCO-IUPAC kurzu (anglicky)

Přednáška pro účastníky postgraduálních kursů UNESCO v polymerních vědách.

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR srdečně zve i další pracovníky ústavu a hosty na tuto přednášku.

Přednáší:

Dr. Jiří Brus

(ÚMCH)

Téma:

Nuclear magnetic resonance of polymers I

Kdy a kde:

Středa 13.5.2009 ve 10.00 hod v místnosti B

Přednáška je povinná pro účastníky kursu.

Abstrakt

 

Přednáška cyklu VIS

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR srdečně zve všechny zájemce na přednášku pořádanou v rámci

pravidelného přednáškového cyklu ÚMCH

Přednáší:

Mgr. Martin Vavřík

(ÚMCH)

Téma:

Příprava a vlastnosti syntetických poly(alfa-aminokyselin)

 

Kdy a kde:

Čtvrtek 14.5.2009 ve 14.00 hod v klubu B

Přednáška je povinná pro studenty doktorského studia.

Abstrakt:

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život