Aktuality
CZ | ENG

 Ocenění od Akademické rady AV ČR

doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc., RNDr. Jana Kovářová, CSc. a RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc. získali Ocenění Akademické rady AV ČR za vědeckou publikaci v mezinárodním vědeckém časopise s nejvyšším počtem citací, která vznikla jako společná publikace autorů  z Akademie věd ČR a ze Slovenskej Akadémie vied v období 1993 - 2018.

Jedná se o práci Omastová, M.; Trchová, M.; Kovářová, J.; Stejskal, J.

Synthesis and structural study of polypyrroles prepared in the presence of surfactant

Synthetic Metals, vol. 138, no. 3, pp. 447-455, 2003

Ocenění převzali všichni ocenění na slavnostní přednášce dne 24.9.2018 v paláci Žofín z rukou předsedkyně Akademie věd, prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc.

 

Tisková zpráva: http://www.avcr.cz/.content/galerie-souboru/tiskove-zpravy/2018/TZ-Spoluprace-AV-CR-a-Slovenske-akademie-ved25-let.docx

Všechny aktuality

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život