Aktuality
CZ | ENG

 Věda v konťáku

Věda v konťáku

Ve čtvrtek 4.10.2018 od 19:00 do 21:30h, v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6 v posluchárně A


Zahyneme pod nánosy plastového odpadu? Ohrožuje nás bisfenol A v potravinových obalech? Je PET lahev nezničitelnou hrozbou pro životní prostředí?

Pokud si kladete tyto otázky, nechte se pozvat na zábavnou přednášku o plastovém odpadu určenou široké veřejnosti.

Seznámíte se s významy pojmů jako jsou plast, polymer, monomer aditivum a kompozit. Dozvíte se, jakými vlastnostmi polymerní materiály vynikají a jak tyto vlastnosti podmiňují jejich užití a následnou recyklaci. Na základě vlastností polymerů kriticky zhodnotíme možnosti a účinnost opatření omezujících používání jednorázových plastových výrobků a možnosti recyklace a likvidace použitých plastů ve vztahu k životnímu prostředí.

Přednáší Michal Babič, Ph.D., který  pracuje v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Oddělení bioaktivních polymerů. Zabývá se vývojem polymerních mikro- a nanočástic pro lékařské a biotechnologické aplikace. Věnuje se popularizaci vědy.

Všechny aktuality

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život