Cesta autem k ÚMCH (Praha 6 - okolí 5 km)

[PLÁN PŘÍJEZDU K ÚMCH]

Popis příjezdu:

Od východu Prahy
Z tunelů městského okruhu vyjeďte z Dejvického tunelu na křižovatce Prašný most. Odbočovací pruh značen cedulí Roztoky, Dejvice; na výjezdové rampě se zařaďte do levého pruhu označeného Střešovice, kterým vyjedete do ulice Milady Horákové a budete pokračovat přímo do Patočkovy a dále jako při jízdě z centra.
Od centra města
Z Patočkovy ulice (I/6 a I. a II. okruh) odbočit za vozovnou Střešovice doprava ulicí Střešovickou po směrovce Petřiny. Ulicemi Střešovická a Na Petřinách se pokračuje podél tramvajové trati až k tramvajové smyčce a ústavu.
Od Smíchova Strahovským tunelem:
Při výjezdu ze Strahovského tunelu odbočit na křižovatce Malovanka prvním výjezdem značeným Střešovice, ulicí Patočkovou pokračovat ke křižovatce se Střešovickou, do které odbočit doleva a pokračovat podél tramvajové trati do ul. Na Petřinách až k tramvajové smyčce a ústavu.
Z křižovatky Vypich
Z křižovatky se pokračuje ulicí Ankarskou (směrovka Petřiny), ze které lze odbočit po 100 m vlevo ulicí Na Vypichu a po 1 km vpravo ul. U Hvězdy k ústavu. Rovněž lze ulicí Ankarskou pokračovat 1 km rovně na křižovatku s ulicí Na Petřinách, a zde odbočit vlevo a jet podél kolejí až ke konečné tramvají u ústavu.
Přes křižovatku Vypich se přijíždí z těchto směrů:
Silnice I/7 (od Lipska, Chomutova, Mostu, Loun, Slaného):
Na křižovatce u konečné elektrické dráhy v Divoké Šárce odbočit Libockou podle směrovky Petřiny. Libockou ulicí pokračovat až k ústavu.
Silnice II/240 (od Velvar):
Po vjezdu na Evropskou třídu (první ulice s tramvajovou tratí) odbočit na 2.řízené křižovatce doprava po směrovce Petřiny, za podjezdem pod železniční trati pokračovat vedlejší ulicí přímo do strmého kopce až k ulici s tramvajovou tratí, dále doprava podél trati až k jejímu konci u na Petřinách u ústavu.

Plánek příjezdu pro okolí:

  • Heyrovského náměstí - 200 m
  • Petřiny - 1 km
  • Praha 6 - 5 km
  • Praha (levý břeh) - 15 km
  • Širší okolí Prahy - 30 km
  • Čechy - 100 km