Cesta autem k ÚMCH (Praha - levý břeh, okolí 15 km)

[PLÁN PŘÍJEZDU K ÚMCH]
[Legenda]

 

Popis cest z některých směrů:

Dálnice D1 (příjezd na levý břeh po městském okruhu - Jižní spojka):
Z Barrandovského mostu pokračujte silnicí I/4 dále po městském okruhu tunely Zlíchov, Mrázovka a Strahovským tunelem do Střešovic, kde ze Strahovského tunelu pokračujte podle směrovky Střešovice na křižovatku se Střešovickou, po ní doleva až na Petřiny (dle popisu u podrobnějšího plánku)
Silnice I/4 (od Pasova, Strakonic, Písku, Příbrami):
Po dosažení Pražského okruhu (R1) odbočit po něm ve směru Ruzyně až na křižovatku s I/6, po ní odbočit do centra. (Při slabším provozu pokračovat i za R1 do centra až na městský okruh a dle popisu výše).
Dálnice D 5 (od Norimberku a Plzně):
při vjezdu do města odbočit po Pražském okruhu (R1) ve směru Ruzyně, na následujícím výjezdu odbočit ve směru Břevnov/centrum, po dosažení tramvajové trati odbočit po ca 2 km doleva podle směrovky Petřiny (dle popisu u podrobnějšího plánku)
Silnice I/6 (od Chebu, Karlových Varů):
od vjezdu do města pokračujte do centra, po dosažení tramvajové trati odbočit po zhruba 2 km doleva podle směrovky Petřiny (dle popisu u podrobnějšího plánku)
Silnice I/7 (od Lipska, Chomutova, Mostu, Loun, Slaného):
Ze silnice se odbočuje doprava na křižovatce s Libockou ulicí (u konečné el.dráhy) podle směrovky Petřiny
Silnice II/240 (od Velvar):
Při vjezdu na Evropskou třídu (první ulice s tramvajovou tratí) zatočte doleva, a poté na druhé světelně řízené křižovatce doprava dle podrobnějšího popisu
Východní směry (silnice R 10, D11, I/12):
Po dosažení okruhu pokračujte podle směrovek Ústí nad Labem. U Letňan sjeďte podle směrovek Karlovy Vary Čakovickou, Proseckou nebo Libereckou ulicí do Troje, z tunelů vyjedete u výjezdu značeného Roztoky, Dejvice a na rampě podle směrovky Střešovice dále na Petřiny (dle popisu u podrobnějšího plánku)

Plánek příjezdu pro okolí:

  • Heyrovského náměstí - 200 m
  • Petřiny - 1 km
  • Praha 6 - 5 km
  • Praha (levý břeh) - 15 km
  • Širší okolí Prahy - 30 km
  • Čechy - 100 km